:: دوره 8، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر رفلکسولوژی پا برشدت سردرد ناشی از تزریق داروی نیتروگلیسیرین: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل‌دار
مریم فتاحی ، ناهید رژه ، مجیده هروی کریموی ، سید داوود تدریسی ، شهروز یزدانی، کیارش ساعتچی
دانشکده پرستاری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، nrejeh@yahoo.com
چکیده:   (1060 مشاهده)
مقدمه: انفوزیون نیتروگلیسیرین، اغلب سبب ایجاد عارضه جانبی سردرد بیماران می‌شود. لذا از روشهای مختلفی جهت تسکین آن استفاده می‌گردد. رفلکسولوژی پا سبب کاهش درد می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر رفلکسولوژی پا بر شدت سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین انجام شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی تصادفی 60 بیمار زن مبتلا به بیماری قلبی که تحت انفوزیون نیتروگلیسیرین بودند؛ پس از نمونه گیری به روش در دسترس، به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 30 نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمون، رفلکسولوژی پا طبق روش اینگهام در هردو پا به مدت 10 دقیقه (5 دقیقه برای هر پا) انجام شد. در گروه پلاسبو فقط لمس سطحی داده شد. با فاصله 15 دقیقه بعد از اولین مداخله، مجدداً مداخله دوم به مدت 10 دقیقه (5 دقیقه برای هر پا به صورت جداگانه) انجام شد. درد 3 بار (قبل از مداخله و پس از هر بار مداخله) توسط پرستاری که از تخصیص نمونه‌ها در گروه‌ها اطلاعی نداشت ثبت شد. جهت جمع آوری داده‌ها از اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس سنجش درد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره تی مستقل، کای اسکوئر و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه داده‌ها با استفاده از 21 SPSS- انجام گردید.
یافته‌ها: شدت درد قبل از مداخله بین گروهها تفاوت معناداری وجود نداشت (88/0>P)، اما بعد از مداخله بین دو گروه گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری داشت (001/0>P). رفلکسولوژی پا بر کاهش سردرد تأثیر متوسط داشت.
نتیجه گیری: اجرای رفلکسولوژی پا در کاهش سردرد بیماران دریافت کننده انفوزیون نیتروگلیسیرین از نظر عملی امکانپذیر و با بهبود آن همراه است.

واژه‌های کلیدی: سردرد، رفلکسولوژی پا، نیتروگلیسیرین، کارآزمایی بالینی
متن کامل [PDF 1155 kb]   (350 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۱۹


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها