:: دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 48-55 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرستان های مراغه و بناب در سال 1393
مظفر غفاری ، نادر حاجلو، شهناز بایرامی
گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران ، ghaffari@yahoo.com
چکیده:   (7166 مشاهده)
مقدمه: هوش اجتماعی و اخلاقی در محیط های دانشگاهی که از لحاظ تفاوت های فردی و شخصیتی از تنوع بسیاری برخوردار هستند، باعث افزایش سازگاری دانشجویان شده و عملکرد تحصیلی آنان تحت تاثیر قرار می‏دهد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط هوش اخلاقی و اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان می‏باشد. روش‎: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این تحقیق شامل 333 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاههای آزاد و دولتی شهرستان‎های بناب و مراغه در سال 1393 بودند که به روش خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از نسخه‏ فارسی پرسشنامه‏های هوش اجتماعی تت و هوش اخلاقی لنیک و کیل استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین عملکرد تحصیلی دانشجویان با متغیر هوش اجتماعی (394/0=r و 00/0= P)، مولفه دلسوزی (320/0=r و00/0= P)، مولفه مسئولیت پذیری (243/0=r و00/0= P)، مولفه بخشش (436/0=r و00/0= P) و مولفه درستکاری هوش اخلاقی (263/0=r و00/0= P)رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به روش Enter نشان داد که متغیر هوش اجتماعی و خرده مقیاس ‎های هوش اخلاقی در تبیین متغیر عملکرد تحصیلی دانشجویان (3/41% ) سهم دارند. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط مستقیم عملکرد تحصیلی با هوش اجتماعی و مولفه های هوش اخلاقی، به نظر می رسد هوش اجتماعی و اخلاقی باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان می‏شود.
واژه‌های کلیدی: هوش اجتماعی، اخلاقی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
متن کامل [PDF 280 kb]   (2791 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها