:: دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 52-62 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی
زینب قهرمانی، کورش امینی، مژگان السادات اقوامی، مهین روحانی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، korosh@zums.ac.ir
چکیده:   (10709 مشاهده)
مقدمه: با مرور بر نتایج مطالعات گذشته، هنوز نمی‌توان در زمینه‌ی چگونگی ارتباط متقابل بین سه متغیر ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان به اظهار نظر قطعی پرداخت، لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط ویژگی های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان انجام گردید. روش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از میان 485 دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1392، تعداد 235 نفر به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO(فرم کوتاه 60 ماده‌ای)، مقیاس اصلاح شده سبک‌های یادگیری کلب 3.1 و فرم ویژگی‌های جمعیت شناختی جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار 18-SPSS و آمار توصیفی و آزمون پیرسون برای دستیابی به هدف مطالعه استفاده شد. یافته‌ها: بیانگر وجود همبستگی بین ویژگی شخصیتی "انعطاف‌پذیری" با سبک یادگیری "مشاهده ی تاملی( p=0/013، r=-0/171)" و مفهوم سازی انتزاعی (r=0/143، p= 0/040)بـود؛ بین ویژگـی شخصیـتی "مسئولیت‌پذیـری" با سبک یـادگیری "آزمایشگری فعـال" نیز ارتبـاط وجـود داشـت (r=0/156، p=0/025) آزمـون آماری ارتباط معناداری را بین ویژگی‌هـای شخصیتی "انعطاف‌پذیـری"(r=0/183،p= 0/008)، "دلپذیر بودن" (r=0/242، p= 0/001) و "مسئولیت پذیری"(r=0/218، p=0/002) با نمره‌ی معدل کل نشان داد. همچنین بین سبک و شیوه ی یادگیری "آزمایشگری فعال" با نمره معدل کل واحدهای گذرانده نیز همبستگی معنادار وجود داشت (r=0/136، p= 0/050). نتیجه‌گیری: در میان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان بین ویژگی شخصیتی "انعطاف‌پذیری" با سبک یادگیری "مشاهده ی تاملی" و "مفهوم سازی انتزاعـی" همبستگی وجود دارد؛ بین ویژگـی شخصیـتی "مسئولیت‌پذیـری" با سبک یـادگیری "آزمایشگری فعـال" نیز ارتبـاط وجـود دارد. درضمن بین ویژگی‌هـای شخصیتی "انعطاف‌پذیـری" ، "دلپذیـر بـودن" و "مسئولیت پذیری" با نمره‌ی معدل کل واحدهای گذرانده ارتباط وجود دارد. همچنین بین سبک و شیوه ی یادگیری "آزمایشگری فعال" و نمره معدل کل واحدهای گذرانده نیز همبستگی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: پنج ویژگی بزرگ شخصیتی، سبک های یادگیری، پیشرفت تحصیلی
متن کامل [PDF 259 kb]   (1787 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها