:: دوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 41-48 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر نستوهی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور
مسعود خاکپور ، حمید نجات، فریبا کریمیان، معصومه مهرآفرید، سیما مرتضوی، تکتم چناری
دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران . ، m.khakpour54@gmail.com
چکیده:   (1960 مشاهده)

مقدمه: زوجین نابارور با مشکلات روانشناختی متعدد روبرو هستند. این پژوهش شبه آزمایشی با هدف تأثیر آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر نستوهی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور انجام شد.

روش کار: جامعه آماری شامل زوجین فرهنگی نابارور قوچان و فاروج سال 1394 بود که با نمونه گیری داوطلبانه، 20 زوج (40 نفر) به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) قرار گرفتند. زوجین گروه آزمایش، 14 جلسه گروهی (90 دقیقه) مداخله آموزشی شادکامی فوردایس را دریافت کردند. ابزارها شامل مقیاس زمینه یابی دیدگاه های شخصی و مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر بود.

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و اثر تعاملی عامل زمان آزمون و گروه به طور جداگانه بر هر کدام از متغیرهای وابسته (نستوهی و سازگاری زناشویی) معنادار بود (0/01>p).همچنین، اثر عامل گروه و اثر زمان آزمون به طور جداگانه بر هر کدام از متغیرهای وابسته معنادار می باشد (0/01>p). بنابراین، می توان گفت که آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر نستوهی و سازگاری زناشویی به طور معنی داری اثربخش بوده است. تفاوت میانگین پیش آزمون و پس آزمون در اندازه گیری هر دو متغیر وابسته معنادار بود (0/01>p) و این معناداری به نفع پس آزمون بود. تفاوت میانگین پس آزمون و آزمون پیگیری در هیچ کدام از متغیرهای وابسته معنادار نبود (0/05p).

نتیجه گیری: از آنجا که آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر نستوهی و سازگاری زناشویی دارای اثر پایدار بود، اجرای این روش را در بهبود زندگی زوجین نابارور در مراکز پرستاری ناباروری پیشنهاد می کنیم.

واژه‌های کلیدی: شادکامی، فوردایس، نستوهی، سازگاری، زوج، نابارور
متن کامل [PDF 484 kb]   (760 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها