:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه بیماران با رویکرد حاکمیت بالینی
فاطمه محلی، ابوالفضل وقارسیدین ، غلامحسین محمودی راد، زهرا عبادی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، waghars@bums.ac.ir
چکیده:   (2192 مشاهده)
مقدمه: آموزش به بیمار یکی از ویژگیهای مهم در حرفه پرستاری به شمار می رود. از آنجایی که موضوع آموزش به بیمار روی تمام جوانب پرستاری، درمان، بهبودی خیلی موثر است، پی بردن اهمیت آموزش به  بیمار توسط پرستاران مهم  است لذا این پژوهش با هدف تعیین عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه بیماران با رویکرد حاکمیت بالینی انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر شهر بیرجند در سال 1392 انجام گرفت. جامعه پژوهش 161 بیمار در حال ترخیص بستری شده در بیمارستان بودند که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه آموزش به بیمار پژوهشگر ساخته جمع آوری شد، سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 و بهره گیری از آزمون های توصیفی  و استنباطی ( ضریب همبستگی و کای اسکوئر ) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج نشان داد که بیشترین میزان آموزش از دیدگاه بیماران در بدو ورود آشنایی با قوانین بیمه ای (9/60%)، بیشترین آموزشی که بیماران در مدت زمان بستری دریافت کرده بودند در زمینه رژیم غذایی بود (1/54%) و در زمان ترخیص، مراجعه بعدی به پزشک و پیگیری در مان (4/48%) بود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میزان رضایت بیماران از عملکرد آموزشی پرستاران در حد متوسط (25/36%) بود طبق آزمون آماری دقیق فیشر ارتباط معنی داری بین عملکرد آموزشی پرستاران  و رضایت بیماران از آموزش پرستاران وجود دارد (011/0= p).
نتیجه گیری :نتایج نشان داد، وضعیت آموزش به بیمار در هر سه حیطه زمانی از نظر بیماران از مطلوبیت خوبی برخوردار نبوده ‌است. بنابراین مدیران بخش درمان باید در زمینه بالا بردن سطح آگاهی پرستاران نسبت به اهمیت آموزش به بیمار و تدوین شاخص­ها و استاندارهایی برای ارزشیابی آموزش به بیمار اقدامات لازم انجام دهند.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش به بیمار، ارزیابی عملکرد، پرستار، حاکمیت بالینی، رضایتمندی بیمار
متن کامل [PDF 614 kb]   (718 دریافت)    
نوع مطالعه: کیفی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها