:: دوره 7، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 24-29 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تماس کنترل شده بر میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای ویژه کودکان
هوشنگ علیجانی رنانی، مریم تور، رؤیا نیکفر، سید محمود لطیفی، فرزانه مقیم زاده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران ، alijani_hosh@yahoo.com
چکیده:   (1649 مشاهده)
مقدمه:عفونت بیمارستانی عفونتی است که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنشهای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود.  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تماس کنترل شده بر میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای ویژه کودکان طراحی شده است.
روش کار:پژوهش حاضر، نیمه تجربی است که در آن 120 کودک در گروه کنترل و 120 کودک در گروه مداخله دارای معیارهای ورود، به صورت هدفمند نمونه گیری شده و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست کنترل عفونت بخشهای ویژه جهت بررسی عملکردهای مراقبتی پزشکان،پرستاران، والدین و همچنین پروتکلهای استانداردکنترل عفونت مورد استفاده در بیمارستانهای شهر اهواز بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:اختلاف آماری معنی داری در میزان بروز پنومونی، عفونت ادراری و عفونت جریان خون و میزان بروز کل عفونتهای بیمارستانی  در دو گروه مشا هده نشد.(582/0P=)
نتیجه گیری:روش تماس کنترل شده در عین اینکه راه حلی جهت کنترل عفونت است اما روش نهایی کنترل عفونت نمی باشد،بنابراین بهتر است تحقیقاتی درباره سایر روشهای کنترل عفونت بیمارستانی انجام گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: تماس کنترل شده، بخشهای ویژه کودکان، عفونتهای بیمارستانی
متن کامل [PDF 201 kb]   (450 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها