:: دوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 57-62 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین همبستگی بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه در سال 1394
نبی امیدی، حشمت اله عسگری ، محمدرضا امیدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران ، he.asgari@gmail.com
چکیده:   (2406 مشاهده)

مقدمه: هوش هیجانی، می تواند شکل تکامل یافته ای از توجه به عامل نیروی انسانی در سازمان ها و ابزاری نوین و شایسته در دست مدیران برای هدایت افراد درون و برون سازمان ها باشد. از طرفی انگیزش شغلی، تمایل کارکنان را برای غلبه بر موانع شغلی و سازگاری با وضعیت کاری را توضیح می دهد، در این تحقیق به بررسی همبستگی بین  هوش هیجانی و انگیزش شغلی  در پرستاران  شاغل در بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه در سال 1394   پرداخته می شود.

روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه  در سال 1394 می باشد، روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و  با استفاده از فرمول  Cochran حجم نمونه 142 نفر  به دست آمد. ابزار اصلی برای کسب داده­های این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی Bar _onو پرسش نامه انگیزش  شغلی Hackman و Oldham بود، برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی  و آزمون همبستگی Pearson  برای رابطه بین متغیر های هوش هیجانی و انگیزش شغلی بر اساس نرم افزار آماری 20 SPSS استفاده شده است.

یافته ها: بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی کرمانشاه  همبستگی مثبت و معنا دار وجود داشت، همچنین ضریب همبستگی Pearson  برای همبستگی  بین مولفه اخلاقی هوش هیجانی و انگیزش شغلی   شامل  خودآگاهی(542/0=r  021/0=p)، احترام به خود(782/0=r  033/0=p)، مهارت های اجتماعی(757/0=  r 037/0=p)، همدلی(615/0=r   015/0=p) و  انعطاف پذیری(631/0=r   010/0=p) به دست آمد، که نشان دهنده همبستگی قوی، مثبت و معنادار تمام مولفه های اخلاقی  هوش هیجانی با  انگیزش شغلی در بین پرستاران بیمارستان های دولتی کرمانشاه می باشد.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های  دولتی شهر کرمانشاه  رابطه معنا دار و جود دارد، در نتیجه هرچقدر مولفه های هوش هیجانی در بین پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه از طریق آموزش  مهارت ها،  نهادینه و افزایش یابد انگیزش شغلی پرستاران نیز افزایش خواهد یافت.

واژه‌های کلیدی: پرستاری، آموزش، هوش هیجانی، انگیزش شغلی
متن کامل [PDF 395 kb]   (869 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها