:: دوره 6، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 38-47 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین عوامل پیش‌بینی کننده ترس از زایمان براساس ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تنظیم هیجان در مادران باردار نخست‌زای شهر بندرعباس
معصومه ورشوی جاغرق، کبری حاجی علیزاده
واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران ، ph_alizadeh@yahoo.com
چکیده:   (2059 مشاهده)
مقدمه: به نظر می‌رسد، برخی از مهمترین عوامل دخیل در ترس از زایمان زنان باردار، ویژگی‌های شخصیتی، میزان حمایت اجتماعی و تنظیم هیجان آنان باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر، با هدف تعیین عوامل پیش‌بینی کننده ترس از زایمان براساس ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تنظیم هیجان در مادران باردار نخست‌زای انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران باردار نخست‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 1394 بودند که 150 زن به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته‌شده، پرسشنامه‌های نگرش به زایمان (CAQ)، پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO- FFI)، پرسشنامه حمایت اجتماعی (SSA) و پرسشنامه تنظیم هیجان (ERQ) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری هم‌زمان و نرم‌افزار 22 SPSS-استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معناداری بین ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجان با ترس از زایمان وجود دارد (01/0 >p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی (373/0- =B، 05/0 >p)، راهبرد فرونشانی (217/0 =B، 05/0 >p) و ویژگی‌های روان‌رنجوری (463/0 =B، 05/0 >p)، وظیفه‌شناسی (241/0 =B، 05/0 >p) و تجربه‌گرایی (480/0 =B، 05/0 >p) می‌توانند ترس از زایمان را پیش‌بینی نمایند اما ویژگی‌های برون‌گرایی، توافق‌پذیری و راهبرد ارزیابی مجدد توان پیش‌بینی ترس از زایمان را ندارند (05/0 p>).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‌توان آموزش و مداخله در بهبود ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تنظیم هیجان مادران نخست‌زا را به‌عنوان یک روش مؤثر در کاهش ترس از زایمان آنان پیشنهاد داد.
 
واژه‌های کلیدی: ترس از زایمان، شخصیت، حمایت اجتماعی، تنظیم هیجان، نخست‌زا.
متن کامل [PDF 456 kb]   (778 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 4 - ( مهر و آبان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها