:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 16-24 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگیهای روان سنجی مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبر چنگ و همکاران در دانشجویان پرستاری و مامایی
محمدعلی نادی ، مریم فولادوند
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوارسگان)، اصفهان، ایران ، mnadi@khuisf.ac.ir
چکیده:   (820 مشاهده)
مقدمه: یادگیری خودراهبر برای توسعه حرفه­ای دانشجویان دختر پرستاری و مامایی حیاتی است و آنها را قادر می سازد تا دانش و کیفیت عملکرد حرفه­ای­شان را افزایش دهند. وجود ابزاری معتبر نه تنها برای ارزیابی خودراهبری در یادگیری بلکه بمنظور تعیین اثربخشی روش­های یاددهی و یادگیری الزامی است. هدف این مطالعه تعیین ویژگی­های روان­سنجی مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبر چنگ و همکاران در دانشجویان دختر پرستاری و مامایی می باشد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی- روان­سنجی، از بین 1135 دانشجوی دختر پرستاری و مامایی قبل از دوره کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دانشکده پرستاری و مامایی) در سال تحصیلی94-1393 و به روش نمونه­گیری تصادفی منظم، 378 دانشجو  ابزار آمادگی برای خودراهبری در یادگیری چنگ و همکاران با 20 گویه و چهار خرده مقیاس، تکمیل کردند. داده­ها به وسیله نرم­افزارهای آماری (Lisre8.75 و Spss24) و با اجرای آزمون­های توصیفی و استنباطی، از جمله ضریب آلفای کرونباخ، همبستگی اسپیرمن- براون، گاتمن و تحلیل عاملی تأییدی(CFA) تحلیل شد.
یافته ها: در چارچوب بررسی روایی سازه و  با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مقیاس 20گویه­ای خود راهبری در یادگیری، در چهار عامل با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انگیزه یادگیری 83/0، برنامه ریزی و اجرا 84/0، خود نظارتی 81/0، ارتباط بین فردی60/0 با استناد به شاخص­های برازندگی ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (057/0=RMSEA) ،شاخص نیکویی برازش (91/0=GFI)، و شاخص برازندگی تطبیقی(98/0=CFI) به وضوح از یکدیگر تفکیک شد و نتایج نشان داد که هر چهار عامل این مقیاس از ضرایب همسانی درونی بالایی برخوردار هستند.        
نتیجه­ گیری: نتایج حاکی از این است که مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری چنگ و همکاران، ابزاری روا و پایا جهت شناسایی قابلیت­های یادگیری خودراهبر دانشجویان دختر پرستاری و مامایی است.
 
واژه‌های کلیدی: یادگیری خودراهبر، تحلیل عاملی، روایی، پایایی، پرستاری، مامایی.
متن کامل [PDF 933 kb]   (418 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها