:: دوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1395 ) ::
جلد 5 شماره 6 صفحات 11-17 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری
سمیرا اروجلو، معصومه همتی مسلک پاک
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ، hemmatma@yahoo.com
چکیده:   (4034 مشاهده)

مقدمه: خودکارآمدی در بکارگیری دانش و مهارت های علمی و حرفه ای نقش مهمی دارد. با توسعه تفکر انتقادی و خودکارآمدی می توان دانشجویانی سازگار و فعال هم در عرصه یادگیری و هم در زندگی فردی و اجتماعی داشت. این مطالعه به بررسی رابطه میان تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری می پردازد.

روش کار: پژوهش همبستگی حاضر با نمونه ای متشکل از تمامی دانشجوی پرستاری سال آخر به تعداد 50 نفر در سال 1392 انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، استاندارد سنجش مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و خودکارآمدی عمومی شرر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد که بین مهارت های تفکر انتقادی با خودکارآمدی دانشجویان پرستاری همبستگی مثبت و معنادار آماری وجود داشت (0/42,P=0/002rs=).

نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت میان مهارت های تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری، پرورش مهارت های تفکر سطح بالا به عنوان یکی از رسالت های مهم آموزش عالی، بکارگیری رویکردهای مناسب را که به توسعه این تفکرات می انجامد ضروری می سازد.

واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، خودکارآمدی، دانشجوی پرستاری
متن کامل [PDF 525 kb]   (2291 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها