:: دوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 41-47 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط مهارت های زندگی و توانمندی های روانی و اجتماعی با میزان افسردگی در نوجوانان
شروین السادات هاشمیان، پرستو گلشیری، آرش نجیمی، علی معظمی گودرزی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران ، moazemi2016@gmail.com
چکیده:   (1523 مشاهده)
مقدمه: بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی از جمله افسردگی ریشه در مهارت های زندگی و عوامل روانی اجتماعی دارند. به نظر می رسد شناسایی توانمندی های روانی و اجتماعی مرتبط با افسردگی می تواند نقشی مهمی در اثر بخشی مداخلات داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط افسردگی با مهارت های زندگی و توانمندی های روانی و اجتماعی در نوجوانان دانش آموز در سال 1394 انجام شد.  
روش کار: در این مطالعه مقطعی 600  نفر از دانش آموزان دبیرستان های (14-17 ساله) شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت چند مرحله ایی تصادفی از مناطق مختلف آموزش و پرورش انجام شد. ابزار هایجمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه توانمندی های روانی اجتماعی و نشانگان افسردگی بود. روایی و پایایی ابزار توانمندی های روانی اجتماعی پیش از مطالعه مورد بررسی و تایید قرار گرفت.  از تحلیل رگرسیون خطی و نرم افزار SPSS 21  به منظور بررسی رابطه متغیر های مورد مطالعه استفاده شد.
یافته ها: شیوع افسردگی شدید در دانش آموزان 1/29 درصد و در دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب 9/32 و 4/25 درصد بود. نمره افسردگی با نمره مهارت های زندگی و کلیه عوامل روانی اجتماعی به غیر از فعالیت های تفریحی ارتباط معنادار و معکوسی داشت. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، از میان متغیر های پیش گویی کننده روانی اجتماعی، تنها ضریب استاندارد مهارت تصمیم گیری (31/0-) میزان معناداری را نشان داد(001/0>P). نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان می دهد که مدل رگرسیون معنادار بود (001/0>P).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در میان متغیر های روانی اجتماعی مهارت تصمیم گیری به میزان مؤثری می تواند پیش گویی کننده میزان افسردگی در نوجوانان دانش آموز باشد.
 
واژه‌های کلیدی: مهارت های زندگی، افسردگی، توانمندی های روانی اجتماعی، نوجوانان، مدارس
متن کامل [PDF 599 kb]   (689 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها