:: دوره 6، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 6 شماره 5 صفحات 47-53 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری :یک مطالعه توصیفی – همبستگی
محمد جواد حسین آبادی فراهانی ، لیلا کثیرلو، فرهاد اینانلو
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران،ایران. ، J.Hoseinabadi@gmail.com
چکیده:   (1329 مشاهده)

مقدمه: انگیزه پیشرفت نقش قابل توجهی در سازگاری دانشجویان با شرایط تحصیلی در دانشگاه دارند،یکی از این شرایط که عمدتا توسط دانشجویان تجربه می شود فرسودگی تحصیلی است که حائز اهمیت می باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط انگیزه پیشرفت با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال1395 انجام گردید.
روش کار: در این مطالعه توصیفی– همبستگی، 180 دانشجوی پرستاری در حال تحصیل در ترم های سوم تا هشتم مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از فرم مشخصات فردی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(Hermanse) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ( Maslach)  استفاده گردید. داده ها در نهایت با استفاده از آزمون های آمار توصیفی شامل میانگین،درصد و انحراف معیار وآزمون های تحلیلی شامل آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار Spss16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی وجود دارد(P<0.001,r=-0.54). معدل تحصیلی دارای ارتباط مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت (P<0.05,r=0.47) و همچنین ارتباط منفی و معناداری با فرسودگی تحصیلی بود(P<0.001,r=-0.3).دانشجویان علاقه مند به حرفه پرستاری دارای سطح بالاتری از انگیزه پیشرفت بودند(P<0.05).
نتیجه گیری: ورود افراد علاقمند به رشته پرستاری و برنامه ریزی مناسب آموزشی می تواند میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان را کمتر کرده و انگیزه پیشرفت آنان را ارتقاء دهد.
 

واژه‌های کلیدی: انگیزه پیشرفت، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری.
متن کامل [PDF 701 kb]   (523 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها