:: دوره 7، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 10-16 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران
رسول رئیسی، زهرا فرج زاده، سیدعلیرضا سعادتجو
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. بیرجند، ایران. ، farajzadehz@bums.ac.ir
چکیده:   (1662 مشاهده)
مقدمه: ایجاد محیط بالینی مطلوب برای استفاده از توانمندی‌های پرستاران و شناسایی استعدادهای بالقوه آنان نیازمند ایفای مهارت رهبری کارآمد سرپرستاران است. این مطالعه با هدف تأثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر سبک رهبری سرپرستاران در سال 1395 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تجربی، 30 نفر از سرپرستاران و 150 نفر از پرستاران بیمارستان ولیعصر(عج) و امام رضا(ع) در شهر بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، وارد مطالعه شدند. در هر بیمارستان، نیمی از سرپرستاران به طور تصادفی در گروه آزمایش و نیمی در گروه کنترل قرار گرفتند. برای سرپرستاران گروه آزمایش برنامه بهسازی نیروی انسانی به روش نقشه مفهومی طی مدت 8 جلسه اجرا شد. پرسشنامه سبک رهبری کلارک توسط سرپرستاران و پرستاران قبل، یک و دو ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس درون گروهی و تعقیب بنفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هم از دیدگاه سرپرستاران و هم از دیدگاه پرستاران میانگین نمره سبک‌های رهبری خودکامه، دموکرات و واگذارکننده در سرپرستاران گروه آزمایش بعد از مداخله و در مرحله پیگیری نسبت به قبل از مداخله به طور معنی‌داری بیشتر بود. (05/0p<).
نتیجه‌ گیری: بر اساس نتایج به دست آمده برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی هم از دیدگاه سرپرستاران و هم از دیدگاه پرستاران بر سبک‌های رهبری سرپرستاران تاثیر دارد و منجر به تغییر نمره سبک رهبری آنان می‌گردد، بنابراین پیشنهاد می‌گردد که از این روش جهت آموزش سرپرستاران و پرستاران استفاده گردد.
 
واژه‌های کلیدی: بهسازی، نقشه مفهومی، سبک رهبری، سرپرستاران
متن کامل [PDF 482 kb]   (445 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها