:: دوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 8-16 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر اصلاح سبک زندگی از طریق آموزش الکترونیکی بر خود مدیریتی بیماران دیابتی
یادگار رعنای، فاطمه الحانی، انوشیروان کاظم نژاد، ندا مهرداد
دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، kowssar2002@yahoo.com
چکیده:   (1590 مشاهده)
مقدمه : خودمدیریتی مطلوب در بیماران مبتلا به دیابت می تواند باعث بهبود کیفیت بیماران مبتلا به دیابت شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اصلاح سبک زندگی از طریق آموزش الکترونیکی بر خود مدیریتی بیماران دیابتی بود.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با مشارکت 88 بیمار (46 زن و 42 مرد ) انجام شد که به دو گروه 42 نفر در گروه مداخله و 46 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش در کلینیک تخصصی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری شد. نمونه گیری در ابتدا به روش مبتنی بر هدف انجام شد و  سپس به روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. محتوای آموزشی براساس نیازسنجی انجام شده در 71 پیام کوتاه آموزشی الکترونیکی تنظیم شد که روزانه دو یا سه نوبت برای شرکت کنندگان از طریق تلگرام ارسال می شد ابزار گردآوری داده ها  شامل فرم جمعیت­شناختی، پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واکر، ابزار استاندارد خودمدیریتی دیابت لین بود. تحلیل داده ها با آزمون تی تست، تی زوجی و من ویتنی با سطح معنی داری کمتر از 05/. انجام شد.
 یافته ها: قبل از مداخله بین سبک زندگی(163/.P=) و خودمدیریتی (275/.P=) دو گروه تفاوت معنی داری نبود که نشان از همسان بودن دو گروه است ولی بعد از مداخله  این تفاوت در دو گروه  از نظر سبک زندگی (002/.P= ) و خود مدیریتی (003/P= ..) به غیر از بعد خودپایشی معنی دار شد.
 نتیجه گیری: اصلاح سبک زندگی از طریق آموزش الکترونیکی، خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت را بهبود می بخشد بنابراین برنامه ریزی برای بیماران مبتلا به دیابت در سطح وسیع تر و سایر بیماران مزمن پیشنهاد می شود.
واژه‌های کلیدی: اصلاح سبک زندگی، آموزش الکترونیکی، بیماران مبتلا به دیابت، خود مدیریتی.
متن کامل [PDF 461 kb]   (681 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها