:: دوره 10، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 79-90 برگشت به فهرست نسخه ها
روابط ساختاری بین قدرت ایگو با تحمل پریشانی هیجانی با میانجی‌گری حمایت اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان زن دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران
محمودرضا تخیری ، محمدکاظم فخری ، رمضان حسن زاده
گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، manzari.v63@gmail.com
چکیده:   (782 مشاهده)
مقدمه: تحمل پریشانی هیجانی از مولفه های موثر در سلامت روان است و بررسی عوامل موثر بر آن از جمله قدرت ایگو و حمایت اجتماعی ادراک شده از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی روابط ساختاری بین قدرت ایگو با تحمل پریشانی هیجانی با میانجی¬گری حمایت اجتماعی ادراک¬شده در دانشجویان زن دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران انجام شد
روش کار: روش این پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان زن در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران تشکیل داد. در این پژوهش برای تعیین نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 به هر متغیر و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 280 نفر به روش تصادفی انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس قدرت ایگو  و مقیاس تحمل پریشانی بودند. ابزار تحلیل داده ها SPSS18  و AMOS23 بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین قدرت ایگو و تحمل پریشانی هیجانی (01/0p<، 39r=) و بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تحمل پریشانی هیجانی (01/0p<، 35r=) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین یافته ها نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده (01/0p<، 46/0B=) در رابطه بین قدرت ایگو و تحمل پریشانی هیجانی را مورد تایید قرار داد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­های به­دست آمده، از آن­جا که قدرت ایگو و حمایت اجتماعی ادراک شده بر تحمل پریشانی هیجانی تاثیر مثبت داشتند، به نظر می­رسد با رشد و بهبود آن­ها برای پیشگیری از بیماری­های روان­تنی و همچنین کاهش مشکلات روانی دانشجویان رشته پرستاری بهره برد. 
واژه‌های کلیدی: قدرت ایگو، تحمل پریشانی، حمایت اجتماعی ادراک شده، روابط ساختاری.
متن کامل [PDF 479 kb]   (135 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/16 | پذیرش: 1399/11/28 | انتشار: 1400/1/10


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها