:: دوره 10، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 13-24 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری از دیدگاه دانشجویان و اساتید
مهسا خدمتی زارع ، روح انگیز نوروزی نیا ، نسترن سعیدی ، مریم آقابراری
دانشگاه علوم پزشکی البرز. ، aghabararym@gmail.com
چکیده:   (382 مشاهده)
مقدمه: ارتقاء سطح کیفی و کمی فرآیند ارزشیابی بالینی، مستلزم بررسی وضعیت موجود و سپس برنامه ریزی جهت ایجاد تغییرات ساختاری و اجرایی لازم است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی است که به صورت مقطعی و در سال 1399-1398 انجام شد. کلیه دانشجویان ترم 3 تا 8 مقطع کارشناسی پرستاری و کلیه اساتید پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بررسی وضعیت ارزشیابی بالینی به همراه سوالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک بود که توسط دانشجویان و اساتید به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) تکمیل شد. داده های جمع آوری شده، توسط نرم افزار spss نسخه 26 و آمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره نظرات دانشجویان برابر 74/0±85/2 و کمتر از میانگین کل پرسشنامه بود. اساتید نیز وضعیت مشابهی داشته و میانگین نمره نظرات آنها در پرسشنامه 68/0±90/2 بود. همچنین، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نحوه فعلی ارزشیابی بالینی که بر اساس چک لیست های طراحی شده توسط اساتید صورت می گیرد، از نظر 2/65% از اساتید و 1/57% از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه، کیفیت و مقبولیت لازم را ندارد.
نتیجه گیری: از دیدگاه اساتید و دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه، فرم های ارزشیابی فعلی که مورد استفاده قرار می گیرند، نامناسب و غیر استاندارد هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، ضرورت اصلاح و بازنگری فرم ها و به طور کلی فرآیند ارزشیابی بالینی جهت رسیدن به اهداف آموزش بالینی در راستای توانمندسازی دانشجویان پرستاری احساس می شود.
 
 
واژه‌های کلیدی: آموزش، ارزشیابی، بالینی، دانشجویان، اساتید، پرستاری
متن کامل [PDF 264 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/2 | پذیرش: 1400/11/10 | انتشار: 1400/11/10


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها