:: دوره 10، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1400 ) ::
جلد 10 شماره 6 صفحات 87-77 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی الگوی آموزشی بایبی و گانیه بر تفکر نقادانه و خلاق دانش آموزان
فائزه میرصمدی، علی نقی اقدسی، تورج هاشمی، شهرام واحدی
دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (492 مشاهده)
مقدمه: ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ نقادانه و خلاق یﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ. مدل آموزشی بایبی و گانیه از جمله روشهای تدریس هستند که به نظر میرسد در تقویت این دسته از مهارتهای تفکر نقش داشته باشند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مدل آموزشی بایبی و مدل آموزشی گانیه بر تفکر نقادانه و خلاق دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش نیمه­آزمایشی (پیشآزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بود که تعداد 60 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه (20 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. هر سه گروه پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق کارتر (2009) و آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیرز را به عنوان پیشآزمون تکمیل کردند و پس از اتمام هشت جلسه 60 الی 90 دقیقهای مدل آموزشی بایبی و هشت جلسه 60 الی 90 دقیقهای مدل آموزشی گانیه (هریک هفته‌ای دو جلسه به مدت 4 هفته) پرسشنامههای مذکور توسط گروهها تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیره در نرمافزار SPSS.15 تحلیل شدند.
یافتهها: هر دو الگوی آموزشی بایبی و مدل آموزشی گانیه بر تفکر نقادانه و تفکر خلاق دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه تاثیر معناداری داشتند (001/0p<)؛ با این حال، مدل آموزشی بایبی نسبت به مدل آموزشی گانیه بر ارتقای تفکر نقادانه و تفکر خلاق تاثیر بیشتری داشتند (001/0p<).
نتیجهگیری: با توجه به برتری اثربخشی مدل آموزشی بایبی بر پرورش تفکر نقادانه و تفکر خلاق دانشآموزان استفاده از ‌این روش تدریس به دلیل شواهد پژوهشی اندک با احتیاط بیشتری توصیه می‌شود؛ با این حال، بایستی اهمیت برگزاری دوره‌های آموزش این رویکرد به معلمان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت توضیح داده شود.
واژه‌های کلیدی: آموزش، الگو، بایبی، گانیه، تفکر نقادانه، تفکر خلاق
متن کامل [PDF 263 kb]   (175 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/5/28 | پذیرش: 1400/11/10 | انتشار: 1400/11/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها