نشریه آموزش پرستاری- اطلاعات تماس
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

لطفا دیدگاه‌ها، پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادات خود را برای ما ارسال نمایید.

آدرس: تهران ، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه آموزش پرستاری ، صندوق پستی:14195-398 تلفکس: 66592535 و یا با آدرس الکترونیکی زیر با ما تماس بگیرید info@jne.ir

همچنین از طریق فرم برقراری ارتباط که در همین سایت پیش بینی شده است با ما تماس بگیرید.

مدیر مسئول

دکتر فاطمه الحانی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه آموزش پرستاری:
http://jne.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب