:: دوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط سنجی سبک زندگی وانگیزش پیشرفت از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سیده سارا افرازنده، مریم ابراهیمی، فریبا اسدی، فاطمه بهادر، سیده زهرا موسوی، جواد رجب زاده
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران ، fatemebahador@gmail.com
چکیده:   (1877 مشاهده)

مقدمه: انتخاب سبک زندگی مناسب در دانشجویان می تواند یکی از عوامل ایجاد انگیزش پیشرفت، حفظ و ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها باشد،.هدف این مطالعه بررسی ارتباط سبک زندگی و انگیزه پیشرفت از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی است.
روش کار : در این مطالعه توصیفی همبستگی، 142 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی شهر فردوس به صورت تصادفی در سال 95 بررسی شدند.برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ویژگی های فردی، سبک زندگی والکر و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد.تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه19  وشاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) واستنباطی(آزمونهای  تی مستقل،آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.
یافته ها :  میانگین نمره سبک زندگی و انگیزه پیشرفت به ترتیب 3/18±2/135 و  2/7±6/81 بود که هر دو در حد متوسط قرار داشتند. ارتباط مثبت و معناداری بین سبک زندگی با انگیزش پیشرفت یافت شد.(05/0>p،22/0=(r میانگین نمره سبک زندگی در گروه های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری داشت.(01/0=  p)
نتیجه گیری : نتایج حاکی از تایید رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی وانگیزه پیشرفت بود، اما با توجه  به این که میانگین نمره سبک زندگی و انگیزه پیشرفت در حد متوسط است بایستی برنامه های وسیع تری در جهت ارتقاء سبک زندگی و تقویت عوامل موثر بر آن صورت گیرد، تا شاهد افزایش هر چه بیشتر انگیزه پیشرفت در این قشر مهم جامعه باشیم.

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان
متن کامل [PDF 591 kb]   (807 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها